ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НҮДЭЭР: АГААРЫН БОХИРДОЛ БА ЭХ, ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ЧУУЛГАНД ТАВТАЙ МОРИЛ!

Хэзээ: 2019 оны 5-р сарын 8, 9
Хаана: Новотел зочид буудлын хурлын танхим, Улаанбаатар, Монгол Улс

ЧУУЛГАНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээнээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” чуулган “Агаарын бохирдол ба эх, хүүхдийн эрүүл мэнд” сэдвийн дор 2019 оны 5-р сарын 8, 9-ний өдрүүдэд болно.

Агаарын бохирдлын улмаас эмэгтэйчүүд, хүүхдэд учрах эрсдэл, нөлөөлөл болон үр дагаврыг бүхэлд нь харж, өртөж байгаа хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээ, ялгаатай хүчин зүйлийг харгалзсан олон талт шийдлийг хэлэлцэн тодорхойлж, төр, засгийн бодлогод нөлөөлөхийг зорьж байна.

Хэн оролцох боломжтой вэ?

Агаарын бохирдлын асуудалд санаа зовдог, шийдвэрлэхийг хүсдэг иргэн, судлаач, бодлого боловсруулагч нар мөн агаарын бохирдлын хор уршгийг биеэр амсаж, мэдэрч буй хэн ч манай чуулганд оролцож өөрийн туршлага, санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой.

Яг одоо

Яагаад эмэгтэйчүүдийн нүдээр гэж?

Хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, шийдвэр гаргах үйл явцад зөвхөн эрэгтэйчүүдийн харсан өнцөг, мэдрэмж хангалтгүй тул

Эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой, туршлага төрийн бодлого, шийдвэр гаргах явцад дутагдсаар байгаа тул

Эмэгтэйчүүд төрийн алдаатай бодлогын үр дагаврыг үр хүүхэд, гэр бүл, хувийн амьдралдаа илүү мэдэрдэг тул

Иргэний нийгмийн байгууллага иргэдтэй холбогдох, санал бодлоо солилцох томоохон суваг байдаг тул

Иргэд өөрсдөө сайн дурын үндсэн дээр цуглан хэнээс ч хараат бус байдлаар улс орны чухал асуудлуудыг хэлэлцэх орон зай болж өгдөг тул

Чуулганы онцлог

Чөлөөт, амьд орон зай: Мэдлэг, мэдээлэл, туршлага, сургамжаа хуваалцах, харилцан суралцах үйл явцыг чухалчилдаг.

Олон нийтийн хараат бус индэр: Орхигдуулж, эсвэл гажуудуулж буй асуудлаар бодлогын олон талт өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг.

Олон талт төлөөлөл: Эрх нь зөрчигдсөн, шийдвэр гаргахад оролцож чадахгүй байгаа бүлгүүдийн өөрсдийгөө төлөөлөх, үзэл бодлоо илэрхийлэхэд нь дэмжлэг болж өгдөг.

Дүн шинжилгээ: Хүний эрх, хүмүүнлэг нийгмийн үнэт зүйл, ардчиллын суурь зарчмуудад суурилан жендэрийн мэдрэмжтэй дүн шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлэхэд анхаардаг.

Үе хоорондын холбоос: Чуулган нь иргэний нийгмийн байгууллага, бүлгүүд, иргэд, бусад оролцогч талуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа, эв санааны нэгдлийг бэхжүүлэх, улмаар нийгмийн дэвшилтэт өөрчлөлтийн төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг хүчирхэгжүүлэх чухал механизм болдог.

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

Нээлттэй хэлэлцүүлэг: “Агаарын бохирдол ба эх, хүүхдийн эрүүл мэнд”
1-р хэсэг Мониторинг ба хариуцлагын тогтолцоо

 • Агаарын бохирдол ба статистик
 • Сангууд ба хариуцлага
 • Зээл, хөгжлийн тусламж
2-р хэсэг Эрсдэлийг бууруулах, хамгаалах стратеги

 • Эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, эрсдэлийг багасгах хэрэгцээ, шаардлага
 • Уул уурхайн тоосжилтын сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, эрсдлийг багасгах хэрэгцээ, шаардлага
 • Бодлогын цикл дэх иргэдийн оролцоо хяналтын механизм
3-р хэсэг Агаарын бохирдлын эрүүл мэндийн нөлөөлөл

 • Агаарын бохирдол ба эх, хүүхдийн эрүүл мэнд (ураг, нярай, нялхас, 0-5 хүртэлх насны хүүхэд)
 • Агаарын бохирдолтой холбоотой хүүхдийн өвчлөлд зарцуулж буй эрүүл мэндийн зардал болон санхүүжилт
4-р хэсэг 3-р хэсэг: Агаарын бохирдлын нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл

 • Гэр бүлд учрах дарамт ба алдагдсан боломж
 • Хүн ам, хөгжил ба нийгмийн тэгш бус байдал
 • Эрүүл мэндийн даатгалын зарчим, хүртээмж
5-р хэсэг Гарц, шийдэл: Салбар хэлэлцүүлэг

 • Эрсдлийг бууруулах, хамгаалах стратеги
 • Санхүүжилтийн бусад механизм (эрүүл мэндийн даатгал зэрэг)
 • Санхүүжилт, ил тод байдал, хариуцлага
 • Орон нутгийн шийдэл ба иргэдийн оролцоо
6-р хэсэг Дүгнэлт, хэлэлцүүлэг
Нэмэлт хэсэг Тусгай илтгэл

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГ

Панелистууд

Х.Булгантуяа

Сангийн яамны дэд сайд

Ч.Гантулга

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны ажлын албаны дарга

Алекс Хайкенс

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Суурин төлөөлөгч

А.Алимаа

Breathe Mongolia ТББ-ын Тэргүүн

Ж.Ариунаа

Танд тусална ТББ-ын Тэргүүн, Архангай аймаг

Илтгэгчид

А.Ариунзаяа

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

Б.Дашням

Нутгийн шийдэл ТББ-ын Зөвлөх

Ц.Пүрэвхүү

Утааны эсрэг ээж, аавууд ТББ-ын Тэргүүн

Д.Энхжаргал

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний Ерөнхий зохицуулагч

Н.Баярсайхан

Хил хязгааргүй алхам ТББ-ын Тэргүүн

Х.Номингэрэл

Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн дарга

Д.Гантуяа

АШУҮИС, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн багш, Анагаах ухааны доктор

М.Оюунболор

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Нийгмйн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Я.Мөнхчимэг

Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд ТББ-ын гишүүн

А.Солонго

МУИС-ийн багш, доктор, профессор

Р.Эрдэнэбат

Эрүүл мэндийн даатгуулагчдын хяналт ТББ-ын Тэргүүн

Чиглүүлэгчид

Т.Ундаръяа

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний Зөвлөх, Доктор

С.Дондов

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээний УЗ-ийн дарга, Иргэдэд туслах хүний эрх төвийн Тэргүүн

Ц.Пүрэвхүү

Утааны эсрэг ээж, аавууд ТББ-ын Тэргүүн

Г.Уранцоож

Хүний эрх, хөгжил төвийн Тэргүүн, Биологийн ухааны доктор

Д.Тунгалаг

Бүх нийт боловсролын төлөө! Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн Ерөнхий зохицуулагч

А.Солонго

МУИС-ийн багш, доктор, профессор

Д.Сүхгэрэл

Оюу толгойн хяналт ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал

О.Ариунбилэг

gоgo.mn сайтын Ерөнхий редактор

ЧУУЛГАНЫ ЗОРИЛГО

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д тусгагдсан зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг хангахад тулгарч буй сорилтуудыг тодруулах.

Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой бодлого, арга хэмжээ, санхүүжилт нь эх, хүүхдэд учрах нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулахад чиглэгдэж байгаа эсэхийг хэлэлцэж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх.

Төр, засгаас агаарын бохирдлыг бууруулахаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, шийдвэр, арга хэмжээ, санхүүжилтийн эрэмбэ, чухалчлах түвшинд нөлөөлөх чиглэл, хамтын зорилт, стратегиудаа тодорхойлж, байр суурь, дуу хоолойгоо нэгтгэх.

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг хангах, агаарын бохирдлын улмаас эх, хүүхдэд учирч байгаа эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа төв, орон нутаг, иргэдийн санаачилга, сайн туршлага, инноваци, хүрсэн үр дүн, сургамжийг хуваалцах.

Агаарын бохирдлыг бууруулах дунд болон урт хугацааны зорилгын зэрэгцээ байх, эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд учирч буй эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг арилгахад шаардлагатай бодлого, стратегийг бий болгох хэрэгцээ, шаардлагын талаар хэлэлцэж, нэн тэргүүнд авах боломжит арга хэмжээнүүд болон бодлогын нөлөөллийн чиглэлийг тодорхойлох.

ЖИЛ ТУТМЫН ЧУУЛГАН

“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” жил тутмын чуулганы үндсэн зорилго

Бодлогод нөлөөлөх

Орон зайг хөгжүүлэх

Хөдөлгөөнийг хүчирхэгжүүлэх

Чадавхи бэхжүүлэх

“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” жил тутмын чуулганы түүхээс

2017 он
2016 он
2015 он
2014 он
2013 он
2012 он
2011 он
2010 он
2009 он
2008 он
2007 он
2006 он

“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” чуулганы видео

“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр” чуулганы үйл явц

Хөндөж буй асуудал

Илтгэл

Зохион байгуулагч

Дэмжигч байгууллага

Мэдээллийн ивээн тэтгэгч